Logo Gmina Stoczek Łukowski

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 6116
W sumie: 14010

POSZERZAMY HORYZONTY

POSZERZAMY HORYZONTY - Opis projektu

Projekt pt. POSZERZAMY HORYZONTY realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu jakości kształcenia w 13 szkołach (sześć gimnazjów i siedem szkół podstawowych wchodzących w skład Zespołów Oświatowych i Szkoły Podstawowej) w Gminie Stoczek Łukowski poprzez wdrożenie programów rozwojowych tych szkół do lipca 2013 r.

Cele szczegółowe to:

  • Podwyższenie umiejętności z zakresu matematyki u 70% uczniów klas III i VI Szkół Podstawowych oraz klas III Gimnazjum poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
  • Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych lub wymagających kształcenia specjalnego poprzez udział w zajęcia dodatkowych.
  • Podniesienie wiedzy i umiejętności u 90% uczniów zdolnych poprzez rozwój zainteresowań matematyczno-przyrodniczych.
  • Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów wykazujących problemy w nauce poprzez wsparcie psychologiczno - pedagogiczne.
  • Wsparcie  uczniów klas III Gimnazjum w podejmowaniu decyzji edukacyjnych poprzez udział w doradztwie zawodowym.

Projekt skierowany jest do 6 Zespołów Oświatowych  i 1 samodzielnej Szkoły Podstawowej realizujących kształcenie ogólne z Gminy Stoczek Łukowski. Szkoły w Gminie Stoczek Łukowski w  planach rozwojowych zakładają realizację m.in. zajęć pozalekcyjnych wspierających uczniów uzdolnionych i pomoc w rozwoju uczniom z trudnościami w nauce oraz wymagającym specjalistycznego wsparcia. Projektem objętych będzie 671uczniów z w/w szkół.

Projekt oprócz realizacji programów rozwojowych szkół poprzez organizację dodatkowych zajęć przewiduje zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć a także wyjazdy edukacyjne związane z realizowanymi zajęciami.

Łączny budżet projektu to 501 652,17 zł w tym kwota dofinansowania to 437 857,17 zł

Projekt realizowany będzie od września 2012 r. do lipca 2013 r.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoczek Łukowski, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski, tel. 25 7970047.

 

  REKRUTACJA DO PROJEKTU POSZERZAMY HORYZONTY

Informujemy, że od dnia 18 września 2012 r. rozpoczynamy rekrutację beneficjentów do projektu POSZERZAMY HORYZONTY. Informacje na temat rekrutacji można uzyska w biurze projektu (Urząd Gminy Stoczek Łukowski pokój nr 2, tel. 25 7970047) lub w sekretariatach Zespołów Oświatowych i Szkoły Podstawowej z terenu Gminy Stoczek Łukowski.
Poniżej załączamy regulamin rekrutacji wraz z wykazem zajęć realizowanych w ramach projektu oraz wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi.

 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POSZERZAMY HORYZONTY.pdf  

 

ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH.

Informujemy, że Gmina Stoczek Łukowski zakończyła procedurę zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć dydaktycznych w ramach projektu POSZERZAMY HORYZONTY. 
Całość zakupów o wartości 74993,48 zł zostało przekazane do Zespołów Oświatowych i Szkoły Podstawowej uczestniczącej w projekcie. Szkoły wzbogaciły się m. in. o prezentowane poniżej tablice multimedialne.

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Marek Czub</strong></p>

Marek Czub

Przyjęcia interesantów:

Pytania do wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy

Plac T. Kościuszki 1

21-450 Stoczek Łukowski

tel: 25 797 00 47

gmina@stoczeklukowski.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.