Logo Gmina Stoczek Łukowski

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 7586
W sumie: 152817

News

News zdjęcie id 135

Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy Stoczek Łukowski

10.11.2015

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 z późn. zm./ zwołuję XIV sesję Rady Gminy Stoczek Łukowski w dniu 19 listopada 2015 roku (czwartek) o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Stoczku Łukowskim.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zmiany w porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały Nr XIV/78/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
 5. Podjęcie uchwały Nr XIV/79/15 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
 6. Podjęcie uchwały Nr XIV/80/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Stoczek Łukowski na rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały Nr XIV/81/15  w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatków od nieruchomości na terenie gminy Stoczek Łukowski.
 8. Podjęcie uchwały Nr XIV/82/15 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 9. Podjęcie uchwały Nr XIV/83/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stoczek Łukowski
 10. Podjęcie uchwały Nr XIV/84/15 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 11. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
 12. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Przyjęcie protokółu z XIII sesji Rady Gminy Stoczek Łukowski.
 15. Wolne wnioski
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy Stoczek Łukowski

(-) Witold Dadacz

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Marek Czub</strong></p>

Marek Czub

Przyjęcia interesantów:

Pytania do wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy

Plac T. Kościuszki 1

21-450 Stoczek Łukowski

tel: 25 797 00 47

gmina@stoczeklukowski.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.