Logo Gmina Stoczek Łukowski

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 14751
W sumie: 136579

News

News zdjęcie id 243

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCONA PAMIĘCI SŁUGI BOŻEGO A.P. SZELĄŻKA

12.04.2016

 

BISKUP PODLASIAK

Jesteśmy dumni i zadowoleni,

Że biskup Szelążek jest z naszej ziemi

Z ziemi stoczkowskiej, umiłowanej

Na której miłość do Boga dostaje.

Ksiądz biskup Szelążek był świętym człowiekiem

Gdyż miłość do ludzi wzrastała mu z wiekiem

Wielki to człowiek, bardzo zasłużony

Bronił swych przekonań chociaż był więziony

Pamięć o biskupie umrzeć dziś nie może

Bo założył zakon na chwałę Tobie Boże

Arcybiskupie kochany Ojczulku

Gościmy Cię myślą w naszym kościółku

Bo on ma szansę być błogosławionym

Przez ludzi i Boga na ołtarze wyniesionym

Dziś odkrywana na nowo ta postać

Musi w naszych sercach bardzo długo zostać.

 

Angelika Mączka (lat 11), Stoczek Łukowski 2012

 

Słowami wiersza przedstawicielki najmłodszego pokolenia stoczkowskiej społeczności,  w niedzielę 10 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym p.w. WNMP w Stoczku Łukowskim, rozpoczęła się uroczysta Msza św. w intencji Sługi Bożego Biskupa A.P. Szelążka, z racji trwającego procesu beatyfikacji. W uroczystej Mszy św. wzięły udział Siostry z założonego przez Biskupa Zgromadzenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Podkowy Leśnej, przedstawiciele władz Gminy oraz Miasta Stoczek Łukowski, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych oraz licznie zgromadzeni wierni. Po Mszy św. zostały złożone kwiaty pod tablicą poświęconą pamięci Ks. Biskupa A. P. Szelążka, która znajduje w kościele przy głównym wejściu.

Tegoroczne uroczystości upłynęły pod znakiem twórczości literackiej o Biskupie Szelążku, albowiem Siostra Sabina Gumkowska (emerytowana Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus) zaprezentowała zebranym w świątyni swoje wiersze o Ojcu Założycielu. Szczególną niespodziankę sprawiła Siostra dziewczętom biorącym udział w rozgrywanym tego dnia IV Turnieju Finałowym Amatorskiej Piłki Siatkowej Dziewcząt im. Biskupa Adolfa Piotra Szelążka, prezentując napisany specjalnie na tę okazję wiersz skierowany właśnie do nich.

Turniej Finałowy Amatorskiej Piłki Siatkowej Dziewcząt im. Biskupa Adolfa Piotra Szelążka w Starej Prawdzie jest integralnym elementem uroczystości poświęconych pamięci Sługi Bożego Biskupa Adolfa Piotra Szelążka. Rozgrywki trwały od godz. 9.00 rano i wzięły w nim udziały drużyny z województwa lubelskiego i mazowieckiego. Po wielogodzinnych rozgrywkach, zwyciężyły dziewczęta z STS AVES Stoczek Łukowski a najlepszą zawodniczką turnieju została Iga Staniszewska z w/w klubu. Dekoracji zwycięzców dokonali goście specjalni – Ksiądz Proboszcz Stanisław Bieńko, Ksiądz Prałat Józef Huszaluk, Matka Generalna Zgromadzenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Podkowy Leśnej Lucyna Lubińska, Siostra Sabina Gumkowska, Siostra Terasa Kalska, Siostra Dawida Prusińska oraz p. Marek Czub, Wójt Gminy Stoczek Łukowski i p. Michał Świeczak prezes GKS Armaty Stoczek Łukowski. Wszyscy uczestnicy turnieju, oprócz pucharów oraz nagród indywidualnych, otrzymali upominki od Sióstr Terezjanek „coś dla ciała i coś dla ducha”.

Coroczne uroczystości poświęcone pamięci Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka już na stałe zostały wpisane w kalendarz stoczkowskich wydarzeń. Trwający proces beatyfikacyjny urodzonego w Stoczku Łukowskim biskupa jest bardzo ważny dla wszystkich mieszkańców. Równie ważny jest dla władz Gminy Stoczek Łukowski, które od wielu lat współpracują z parafią w tym zakresie. Obecnie, z inicjatywy wójta Gminy Stoczek Łukowski p. Marka Czuba i przy współpracy z Siostrą Hiacyntą Augustynowicz, trwają przygotowania do pielgrzymki pod hasłem „Śladami Sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka ze Stoczka Łukowskiego do ziemi Toruńskiej”.

 

Słowa Matki Generalnej Lucyny Lubińskiej:

W imieniu Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus pragnę wypowiedzieć słowa wdzięczności za wspólną modlitwę w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Ks. Bpa Adolfa Piotra Szelążka - Syna tej ziemi i naszego Założyciela.

Z wdzięcznością i wyrazami szacunku zwracam się do Ks. Kanonika Stanisława Bieńko – Proboszcza Parafii, który życzliwie przyjmuje nas w swojej Wspólnocie parafialnej i z nami się modli. Wyrazy wdzięczności kieruję do wszystkich kapłanów pracującym w tej parafii, szczególnie zaś pragnę podkreślić wielkie zaangażowanie Księdza Prałata Józefa Huszaluka w sprawę beatyfikacji i szerzeniu kultu Sługi Bożego Biskupa Szelążka.

Władzom Miasta i Gminy Stoczka Łukowskiego:

 Panu Burmistrzowi - Ireneuszowi Szczepanik

 Panu Wójtowi - Markowi Czub

oraz Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki w Starych Kobiałkach - Iwonie Brodzik składam szczere wyrazy uznania i podziękowania za współpracę i systematyczne zapraszanie nas do udziału w uroczystościach w rodzinnej miejscowości Sługi Bożego.

Należy docenić także wielkie zaangażowanie miejscowych władz duchownych i świeckich w kultywowanie i przekazywanie młodym pokoleniom pamięci o wielkich Polakach, do których niewątpliwie należał pochodzący z tej ziemi Ks. Biskup Szelążek – obecnie już Sługa Boży. Dzisiejsze rozgrywki sportowe nazwane Jego imieniem są również tego dowodem.

W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, Sługa Boży Biskup Szelążek może być nam wzorem zaangażowania na rzecz ubogich. Twierdził On, że to właśnie miłosierdzie, czyni nas najbardziej podobnymi do Ojca Niebieskiego. Potrzebujący mieli zawsze uprzywilejowane miejsce w Jego sercu i duszpasterskiej posłudze. Dlatego wszystkim tu obecnym i całej wspólnocie parafialnej życzę, by Sługa Boży wstawiał się za nami wyprosił obfite błogosławieństwo ze zdrojów Bożego Miłosierdzia.

 

Wiersze Siostry sabiny Gumkowskiej:

s. Sabina Gumkowska

Ciernista droga Łuckiego Pasterza

(Z okazji 60-tej rocznicy śmierci Ks. Biskupa Adolfa Piotra Szelążka)

 

Ojcze przeniknięty Bożym przynagleniem,

Szedłeś drogą stromą, pomiędzy cierniami

Obrawszy cel życia, święty, niebosiężny,

Trudny do zdobycia ludzkimi siłami.

 

Nieugięta wola służby Kościołowi,

Ufność bezgraniczna w Bożą miłość, moc

Wiodły ku wyżynom wewnętrznej radości,

Choć nad Polską historią rozciągała się noc.

 

Krzyż Chrystusa Pana był Ci drogowskazem,

Jak latarnia morska, rzucał światła słup.

Szedłeś wciąż odważnie, choć siły Ci słabły,

Kierunek był pewny – bo prowadził Bóg.

 

I wreszcie stanąłeś na kijowskiej ziemi,

Tam na Łukianówki, podmokłym terenie,

W zdziwieniu, spostrzegłeś, że krzyż się wydłużył

Kiedy otworzono okrutne wiezienie.

 

Całując na klęczkach drzwi ponurej celi,

Z miłością witałeś świętą Wolę Boga,

Bez słowa protestu – do końca nie wiedząc,

Którędy poprowadzi, dalsza Twoja droga…

 

Nie miałeś Pasterzu cienia wątpliwości,

Że to Chrystusowe wymiary zbawienia.

Potrzebują Twojej, niezłomnej ofiary

Za Kościół, Papieża, wiary ocalenie.

 

Więc z Bożą pomocą w kornym uniżeniu,

Spędzałeś miesiące nieludzkiej udręki.

W modlitwie żarliwej, wielkiej niepewności

Piłeś kielich goryczy z wiarą: iż on z Bożej ręki.

 

„Bo tak być musi” – szeptały Twe usta,

Serce omdlewało, uczucia szarpały…

Lecz Duch Boży, umacniał osłabione ciało,

Stałeś nieugięty – nie splamiłeś zdradą

Boga, Kościoła, Ojczyzny, Nasz Ojcze!

 

s. Sabina Gumkowska

Moralne odrodzenie świata

Przepełniona błaganiem modlitwa ufności

Pasterza i Ojca Łuckiego Kościoła,

Za lud Bogu oddany, miażdżony cierpieniem

Wznosi się do Stwórcy o ratunek woła!

 

Lecz wizja przyszłości zaciemnia horyzont,

Który wciąż zawęża widnokrąg patrzenia.

Ojcze nasz i Boże! Daj nam serca skruchę

Byśmy otrzymali łaskę przebaczenia!

 

Z serca zbolałego, głos się wciąż wyrywa

Za okrucieństw morze, które ponad miarę…

Niech zabłyśnie wiara, co niesie otuchę

Jak ziarnko gorczycy, zastąpi ofiarę.

 

Zło, niech zaprzestanie królować na ziemi,

Dzieci Bożych uśmiercać swym jadem straszliwym;

Ukaż nam drogowskaz, Wskazujący drogę-

Do poznania prawdy w tym morzu burzliwym.

 

Miłosierna przyszłość, zrodzi w nas nadzieję

By od nowa zacząć budowanie domu,

Który się ostoi w świata zawierusze-

Wsparty na miłości, przyjazny każdemu.

 

Szczęście znów powróci do serc i do domów

Gdy miłość odżyje w ogrodzie ludzkości,

I uwielbiać zacznie, ten kto tworzył brzemię

Boga, Stwórcę dobra i króla światłości.

PATRON DZIEJÓW ZIEMI PODLASIA

Piękna ziemia Podlasia jest bardzo bogata

W historyczne dzieje, także Boże dary

I wartości ludzkie jakie ją włączają

W dumę narodową, za cenę ofiary.

 

Syn tej sławnej ziemi Adolf Piotra Szelążek

Wzniosłą tajemnicę ukochał za życia

Wzbogacając Polskę – Matkę i Ojczyznę

Zasłużył na wdzięczność, pamięć i odkrycia.

 

Bez oręża w boju do wielkiej mądrości

W cichym bohaterstwie umacniał się mężnie

Przez uczciwą pracę, modlitwę i prawość

Dziedzictwo bogate zaskarbił potężne.

 

Chrześcijańskie wartości, miłość do Narodu

Pielęgnowała wiernie i nie szczędził trudu

W nich znajdował szczęście, młodzieńczą tożsamość

Nasycając głębią Bożych prawd za młodu.

 

Przyjaźń z Bogiem szczera w tym go wspomagała

By pomnożyć dobro w sobie i na świecie

Na tym fundamencie tworzył swe struktury

Nie szczędząc wysiłku poprzez całe życie.

 

Drogie Dziewczęta, uczestniczki Turnieju Piłki Siatkowej!

Wasze wysiłki ku uczczeniu pamięci patrona trudnych dziejów ziemi Podlasia, w szczególny sposób miasta Stoczka Łukowskiego - Adolfa Piotra Szelążka, dziś już Sługi Bożego – wielkiego patrioty, miłośnika młodzieży, kapłana i biskupa Kościoła Chrystusowego w Polsce – są wyrazem waszej wspaniałomyślności i szlachetności. Przytoczone przeze mnie słowa w poetyckiej formie, myślę, są Wam bardzo bliskie.

 

Dziękuję z głębi serca za Wasze zaangażowanie i wzięcie udziału w kolejnym Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt im. Biskupa Szelążka w Zespole Oświatowym w Starej Prawdzie. Życzę byście szlachetnością swoją, wartościami i umiłowaniem nade wszystko Boga i człowieka, którymi odznaczała się Sł. Boży A.P. Szelążek przepełniały Wasze życie i postępowanie.

 

Ufam, że przy pomocy całego Zespołu Wychowawczego: Rodziców, Wychowawców, Twórców Kultury, osiągnięcie w życiu Boże i ludzkie wartości.

 

Z siostrzanym pozdrowieniem w imieniu Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus i własnym

s. Sabina Gumkowska – terezjanka

 

Podkowa Leśna, 10 kwietnia 2016 r.


Modlitwa o beatyfikację
Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka


Boże, Ojcze Wszechmogący, który obdarzyłeś sługę swego 
Biskupa Adolfa Piotra pełnią Chrystusowego kapłaństwa, 
mądrością w służbie Kościołowi, dobrocią serca 
wobec ubogich i pokrzywdzonych oraz ukochaniem 
drogi duchowego dziecięctwa, spraw, abyśmy wsparci 
jego przykładem stale wzrastali w wierze 
oraz w miłości Boga i bliźniego.
Pozwól nam cieszyć się jego chwałą w niebie i udziel łask, 
o które Cię za jego przyczyną z pokorą i ufnością prosimy. 
Amen.

Iwona Brodzik

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Marek Czub</strong></p>

Marek Czub

Przyjęcia interesantów:

Pytania do wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy

Plac T. Kościuszki 1

21-450 Stoczek Łukowski

tel: 25 797 00 47

gmina@stoczeklukowski.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.