Logo Gmina Stoczek Łukowski

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4564
W sumie: 20979

News

News zdjęcie id 552

Projekt „Szkoły równych szans w Gminie Stoczek Łukowski”

14.06.2017

Projekt „Szkoły równych szans w Gminie Stoczek Łukowski”.

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania: 12.2 Kształcenie ogólne

Wartość projektu

Łączna wartość projektu - 1 552 067,64 zł, w tym:

 • kwota dofinansowania - 1 451 132,64 zł.
 • wkład własny gminy Stoczek Łukowski - 100 935,00 zł.

Cel Projektu

Wyższa jakości kształcenia ogólnego w 9 szkołach w gm. Stoczek Łukowski (6 szkołach podstawowych i 3 gimnazjalnych) z woj. lubelskiego poprzez wyposażenie pracowni TIK i przyrodniczych w sprzęt i pomoce dydaktyczne ,zapewnienie dostępu 451 uczniom do zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej),w tym indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych 72 nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu do 31.07.2019.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli 9 publicznych szkół kształcenia ogólnego z terenów wiejskich w Gminie Stoczek Łukowski  Wsparciem objęci będą w szczególności uczniowie z niższymi wynikami w nauce ze zdiagnozowanymi trudnościami w nauce, sprawiający problemy wychowawcze ze specyficznymi potrzebami w tym uczniowie z niepełnosprawnością, niedojrzałością szkolną z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

Oferta

 1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze,  zajęcia rozwijające uzdolnienia.
 2. Programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów.
 3. Zajęcia organizowane poza szkołą – wyjazdy edukacyjne.
 4. Doposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych lub psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 5. Wsparcie dla nauczycieli.
 6. Wyposażenie pracowni dla przedmiotów przyrodniczych.
 7. Wyposażenie pracowni TIK.
 8. Doradztwo edukacyjno – zawodowej i pomoc psychologiczno –pedagogiczna w szkołach.

Planowane rezultaty

 • 384 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu,
 • 66 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu,
 • 461uczniów i 72 nauczycieli objętych będzie wsparciem w projekcie,
 • 9 szkół wykorzysta pracownie przedmiotowe do zajęć edukacyjnych,
 • 8 szkół doposaży pracownie w sprzęt TIK i 9 w pracownie przedmiotowe

Kontakt w sprawie projektu:

Urząd Gminy Stoczek Łukowski, pl. T. Kościuszki, 21-450 Stoczek Łukowski, pokój nr 2 i 8, tel. 25 797 00 47 wew. 22 i 37

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Marek Czub</strong></p>

Marek Czub

Przyjęcia interesantów:

Pytania do wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy

Plac T. Kościuszki 1

21-450 Stoczek Łukowski

tel: 25 797 00 47

gmina@stoczeklukowski.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.