dzisiaj jest: 27 lutego 2015. imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel
 
OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEPROWADZONĄ W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODD
 
  ...więcej
OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO WYPOSAŻONEGO W PŁUG DO ODŚNIEŻANIA
 
  ...więcej
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE PT: "POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY".
 
  ...więcej
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Stoczek Łukowski na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2022.
 
  ...więcej
FIRMA AMIS SP. Z O.O.
OTWIERA NABÓR PRACOWNIKÓW
NA STANOWISKA PRODUKCYJNE I ADMINISTRACYJNE
 
ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ AKTUALNYMI OFERTAMI PRACY!
ORAZ POBRANIE KWESTIONARIUSZA REKRUTACYJNEGO  ...więcej
Wniosek o zwrot części podatku akcyzowego z paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej - do pobrania lub wydrukowania
 
  ...więcej
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
 
  ...więcej
KOLEJNE SZKOLENIE W SPRAWIE DOPŁAT BEZPOŚREDNICH.
 
  ...więcej
ULOTKA O SZCZELINOWANIU
 
  ...więcej